Casus angst voor spreken in het openbaar - Praktijk Ellen Snider Almere

Angst voor spreken in het openbaar

Als je een spreekbeurt moet houden voor de klas of als je tijdens een verjaardag een verhaal vertelt. De een heeft hier moeite mee en de ander vindt het geen probleem. Soms is het probleem zo groot dat het een belemmering geeft tijdens werkzaamheden of tijdens sociale activiteiten. Dan spreken we van angst voor spreken in het openbaar.

Probleem van de cliënt

De client wil graag van haar angst af om in het openbaar te spreken. Ook al weet ze heel goed het verhaal en heeft ze alle kennis, toch slaat ze dicht. Ze wil hier graag vanaf omdat ze voor haar werkzaamheden nog wel eens grotere groepen moet aanspreken.

De therapie

Tijdens de sessie gaan we terug naar een vorig leven. In dit leven is zij een hij en is hij erg machtig en arrogant. Hij wil niks met het volk te maken hebben en wil ook niet dat ze naar hem kijken. Op een dag pikt het volk dit niet meer en slaan ze hem dood. Hij ziet de ogen van de mensen als hij doodgaat. We laten deze ervaring in dit leven en laten de persoonlijkheid van nu inzien dat je niet dood gaat als mensen naar je kijken.

Ervaring van de cliënt

De client voelt rustiger als ze voor een groep staat. Ze doet het nog steeds niet graag maar als het nu moet dan voelt ze zich rustiger.

Werken aan angst voor spreken in het openbaar of een ander probleem?  Maak direct een afspraak.